چهارشنبه 1 آبان 1398

فرماندار و امام جمعه رودبار با حضور در پاسگاه بلوکات و تبریک هفته نیروی انتظامی، از زحمات فرمانده و کارکنان آن قدردانی کردند

بازدید: 32
دولت و ملت همدلی و همزبانی