چهارشنبه 1 آبان 1398

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان، فرماندار رودبار و جمعی از مدیران کل استانداری از بخشداری رحمت آباد و بلوکات، گفتگو با کارکنان و بررسی روند اجرای امور

بازدید: 35
دولت و ملت همدلی و همزبانی