شنبه 27 مرداد 1397

قدردانی و تجلیل فرماندار رودبار از عمل خداپسندانه خادم نماز خانه بین راهی رودبار/ وی چندین مرحله وجوه و اقلام به جامانده ی نمازگزاران را به صاحبانش بازگردانده است.

بازدید: 39
دولت و ملت همدلی و همزبانی