شنبه 4 خرداد 1398

قدردانی و تجلیل فرماندار رودبار از عمل خداپسندانه خادم نماز خانه بین راهی رودبار/ وی چندین مرحله وجوه و اقلام به جامانده ی نمازگزاران را به صاحبانش بازگردانده است.

بازدید: 61
دولت و ملت همدلی و همزبانی