پنجشنبه 21 آذر 1398

فرصت های سرمایه گذاری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/12 22:24 ویرایش : ‎1394/05/13 20:16 بازدید: 2487

شهرستان رودبار درجنوب استان گیلان با شرایط جغرافیایی  واقلیم های متفاوت ومتنوع  از موقعیت ها و توانهای بالقوه وبالفعل خاصی  برخوردار می باشد.از جمله این شرایط می توان به گستردگی وسعت اراضی شهرستان که آن را بعنوان وسیعترین شهرستان استان گیلان قرار داده است.از طرفی قرار گرفتن بر سر شاهراه ارتباطی3استان یعنی گیلان-قزوین وزنجان و عبور 75 کیلومتر جاده ترانزیتی  از مسیر شهرستان و عبور 2 خط ارتباطی استراتژیک آزاد راه قزوین- رشت-انزلی وهمچنین خط راه آهن قزوین-رشت - انزلی-آستارا  واز طرفی وجود زمینهای مناسب وارزان قیمت جهت احداث واحدهای مختلف تولیدی –صنعتی در بخشهای صنعت –معدن -کشاورزی می تواند موجب رونق سرمایه گذاری در نقاط مختلف شهرستان گردد. با این وصف با توجه به وجود بسیاری از مواداولیه در شهرستان در بخشهای مختلف اقتصادی بویژه وجود معادن بسیار غنی وهمینطور محصولات مختلف کشاورزی  ومجموع عوامل وشرایط سبب شده تا در حال حاضر شهرستان رودبار  از لحاظ صنعتی ومعدنی جایگاه بسیار ویژه ای در سطح استان به خود اختصاص دهد .بطوریکه در بخش معدن با داشتن 70 درصد از معادن استان  جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد ودر بخش صنعت نیز با وجود شهرک صنعتی لوشان (بعنوان دومین شهرک بزرگ صنعتی فعال استان ) وشهرک صنعتی خرشک وسایر واحدهای بزرگ صنعتی همچون کارخانجات سیمان خزر ولوشان-نیروگاه حرارتی-پرسیت –آب معدنی داماش-کاشی گیلانا که در نقاط مختلف شهرستان استقرار دارند این شهرستان را در زمره صنعتی ترین شهرستان استان گیلان پس از رشت قرار داده است.

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی