پنجشنبه 21 آذر 1398

فرماندار رودبار؛ موزه زیتون کشور در رودبار راه اندازی می شود

نسخه چاپی بازدید: 73

محمدصالح ضیایی فرماندار رودبار در سمینار نقش فضای مجازی و صنعت ریفرال مارکتینگ در توسعه گردشگری که در مجتمع فرهنگی سینمایی رودبار برگزار شد با اعلام این خبر افزود: ساماندهی رودخانه خروشان سفید رود هم می تواند بستر گردشکری مناسبی برای این شهرستان باشد.
وی با اشاره به اهمیت عبور آزاد راه رشت-قزوین از شهر رودبار، گفت: برای حفظ بازار زیتون باقیمانده آزاد راه از داخل شهر رودبار عبور می کند.
فرماندار با بیان اینکه حفظ، مرمت و معرفی آثار میراث فرهنگی رودبار در دستور کار است، گفت: ساماندهی پل خشتی لوشان، پل سیاهرود، سوسن چلچراغ و سرو هرزویل از جمله برنامه ها می باشد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی