چهارشنبه 22 آبان 1398

بازدید وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، استاندار گیلان و فرماندار، نماینده و امام جمعه رودبار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان رودبار

نسخه چاپی بازدید: 60

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگاران گفت: موارد و مشکلات بیمارستانهای رودبار، منجیل و رستم آباد را از نزدیک مورد بررسی قرار دادم و موارد را با استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده و فرماندار رودبار بررسی می کنیم، یکدستگاه سی تی اسکن برای موارد تشخیصی در بیمارستان رودبار در اسرع وقت نصب خواهد شد و تعداد متخصصین رودبار در حال قابل قبولی است ولی تلاش می کنیم تکمیل کنیم و ماندگاری پزشکان را با ضرایب و تمهیدات بالا ببریم.

دولت و ملت همدلی و همزبانی