چهارشنبه 22 آبان 1398

انتصاب رئیس و اعضاء هیات بازرسی انتخابات شهرستان رودبار

نسخه چاپی بازدید: 92

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات بازرسی انتخابات استان گیلان به استناد ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد اسمعیل حبیبی برسری را به عنوان عضو و رئیس هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار منصوب کرد.
وی همچنین محمداسمعیل رضاپور را به عنوان عضو و دبیر و فاضل بازیار حلیمه جانی را به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات شهرستان رودبار منصوب کرد.
همچنین محمد اسمعیل حبیبی رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان رودبار عیسی پوسانه را به عنوان مسئول دبیرخانه و اصغر نصیری سلماسی و سید جواد علی پورمنجیلی را به عنوان کارشناس هیات بازرسی انتخابات شهرستان رودبار در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی