چهارشنبه 22 آبان 1398
فرماندار رودبار در جلسه کمیته برنامه ریزی؛

۲۱۴ میلیارد ریال اعتبار عمرانی به رودبار اختصاص یافته است

نسخه چاپی بازدید: 59

محمد صالح ضیایی فرماندار رودبار در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت؛ از سه منبع اعتباری ۲۱۴ میلیارد دریال اعتبار عمرانی به رودبار اختصاص یافته است که امیدواریم با تخصیص مناسب آن روند مناسب اجرای پروژه های عمرانی را شاهد باشیم.
وی از افزایش ده درصدی اعتبارات عمرانی امسال رودبار خبر داد و تاکید کرد؛ مدیران شهرستان رودبار برای تخصیص مناسب اعتبارات عمرانی باید با جدیت از دستگاه های استانی مطالبه گر باشند.
فرماندار همچنین گفت؛ علاوه بر اعتبارات تملک دارائیهای ثابت تلاش می کنیم از دیگر منابع اعتباری استانی و ملی نیز جهت پیشرفت و توسعه شهرستان رودبار بهره مند شویم.
وی با اشاره به مضایق شدید مالی دولت، بر صرفه جویی در هزینه کرد اعتبارات و نیز سرعت در مبادله موافقت نامه ها تاکید کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی