پنجشنبه 21 آذر 1398

فرماندار رودبار در نشست تعاونی توسعه عمران شهرستان رودبار؛ فعالیت تعاونی توسعه عمران گام بلندی در جهت اشتغالزایی و آبادانی است

نسخه چاپی بازدید: 104

فرماندار رودبار در نشست تعاونی توسعه عمران شهرستان رودبار گفت؛ فعالیت تعاونی توسعه عمران استفاده مناسب از ظرفیتهای بلااستفاده و گام بلندی در جهت اشتغالزایی و آبادانی است.
محمد صالح ضیایی افزود: این تعاونی ویژگی های برجسته ای از جمله قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد و اساسنامه آن هم توسط دولت تصویب شده است و با نیم درصد جمعیت شهرستان رودبار تشکیل می شود.
وی گفت؛ با وجود ۴۳۰ نفر شورا و ۱۱۸ دهیار و دیگر دستگاهها متولی و علاقمندان به توسعه در سطح شهرستان رودبار و اهداف تعاونی توسعه عمران این شهرستان، افق روشنی را می توان برای آن متصور بود.
فرماندار همچنین یادآور شد؛ آمارها از سفر ۳۹ میلیون نفر مسافر به گیلان حکایت دارد که بخش اعظمی از آنها از رودبار عبور کرده اند و اگر با برنامه ریزی پنج تا هفت درصد ماندگاری آنها را در این شهرستان داشته باشیم، تحول مناسبی را در بخش گردشگری و اشتغال می توانیم شاهد باشیم.

دولت و ملت همدلی و همزبانی