چهارشنبه 1 آبان 1398
فرماندار رودباردر صبحگاه مشترک نظامی و انتظامی:

نیروی انتظامی با مدیریت صحیح و تحسین برانگیز کارنامه قابل قبولی را برای خود رقم زده است

نسخه چاپی بازدید: 74

محمد صالح ضیایی فرماندار رودباردر صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی گفت: نیروی انتظامی با مدیریت صحیح و تحسین برانگیز کارنامه قابل قبولی را برای خود رقم زده است.
ضیایی با اشاره به بیانات رهبر معظم گفت: ایشان موضوع امنیت را بسیار مهم و اولویت نخست می دانند و زندگی روزمره مردم و فعالیتهای علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اداره کشور و نیز تحقق اقتصاد درون زا را بدون امنیت غیر ممکن می دانند.
وی گفت: پلیس و نیروی انتظامی با شجاعت توأم با احقاق حق و رأفت نوک پیکان اقتدار کشور است و برقراری امنیت، نظم وآرامش در سطح شهرها بدون کمک آن امکانپذیر نیست..
فرماندار گفت: امروز به پشتوانه حضور مقتدرانه پلیس و هماهنگی و همکاری دیگر نیرو‌های مسلح، امنیت قابل تحسینی وجود دارد..
وی سلامت اعتقادی و اخلاقی، روحیه جهادی و انقلابی در پذیرش هر مسئولیت و خدمتگزاری صادقانه و خالصانه را از ویژگی‌های بارز نیروی انتظامی دانست.
ضیایی گفت: در شهرستان پهناور رودبار با حضور و تلاش نیروی انتظامی و پلیس همگام با دیگر اعضاء شورای تامین، دستگاهها و نهادها و مردم آرامش و امنیت مثال زدنی وجود دارد.
وی افزود: پلیس رودبار توام با ایجاد امنیت برای شهروندان، در روانسازی ترافیک و عبور میلیونها گردشگر و مسافر گیلان که از این شهرستان عبور می کنند اقدامات و اهتمام شایانی داشته است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی