شنبه 30 شهریور 1398

ملاقات عمومی امروز فرماندار و مسئولان شهرستان رودبار و شهر رستم آباد با مردم رستم آباد

نسخه چاپی بازدید: 87

محمد صالح ضیایی فرماندار رودبار دسترسی آسان مردم به مسئولان و عدالت در خدمات رسانی و رسیدگی به مشکلات مردم مناطق مختلف این شهرستان را از اهداف مهم ملاقات عمومی در خارج از فرمانداری ذکر کرد.
وی افزود؛ حضور در جمع مردم مناطق مختلف و احصاء مشکلات و نارسائیها از دیگر سو، معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکرد مسئولان نیز محسوب خواهد شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی