چهارشنبه 20 آذر 1398

به دستور فرماندار رودبار یک پروژه عام المنفعه در روستای کلایه این شهرستان به دست خبرنگاران افتتاح شد

نسخه چاپی بازدید: 171

به مناسبت روز خبرنگار به دستور محمد صالح ضیایی فرماندار رودبار آسفالت معابر روستای کلایه بخش رحمت آباد و بلوکات این شهرستان با دست خبرنگاران رودبار افتتاح شد.
برای آسفالت ۱۸۰۰ متر از معابر روستای کلایه شش میلیارد ریال هزینه شده است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی