شنبه 4 خرداد 1398

بازدید سرپرست فرمانداری رودبار از کانال آب کشاورزی کیاباد

نسخه چاپی بازدید: 98

سید جلال سید محمدی سرپرست فرمانداری رودبار در آستانه فصل کار و تلاش کشاورزی از کانال آب کشاورزی کیاباد بخش رحمت آباد و بلوکات بازدید و روند آبدهی و میزان تولید محصولات باغی و زراعی منطقه را مورد بررسی قرار داد.
رضا پور خانعلی مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت؛ این کانال با ۲۶۸میلیون تومان هزینه به طول ۸۸۷متر برای آبدهی بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی باغی احداث گردیده است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی