شنبه 4 خرداد 1398

نشست مدیریت پسماند و مناسب سازی شهرستان رودبار

نسخه چاپی بازدید: 91

نشست مدیریت پسماند و مناسب سازی ادارات شهرستان رودبار با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار در فرمانداری برگزار شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی