شنبه 4 خرداد 1398

دیدار و نشست ائمه جمعه شهرستان رودبار با سرپرست فرمانداری این شهرستان

نسخه چاپی بازدید: 102

حجج اسلام سید حسن سید محمدی، سید اعلاء خضری، علی اکبر بابایی و حسین مالکی ائمه جمعه رودبار، منجیل، لوشان و رستم آباد با سید جلال سید محمدی سرپرست فرمانداری دیدار و در نشستی به گفتگو و بررسی مسائل مختلف این شهرستان پرداختند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی