سه شنبه 4 تیر 1398

ملاقات عمومی فرماندار و نماینده رودبار در روستای چهارمحل خورگام

نسخه چاپی بازدید: 170

اسماعیل میرغضنفری فرماندار و منوچهر جمالی نماینده رودبار به همراه جمعی از مدیران، مسئولان و رؤسای ادارات شهرستان رودبار به روستای چهارمحل خورگام رفتند و در مسجد این روستا به مشکلات و مطالبات مردم چهارمحل رسیدگی کردند.

میرغضنفری و جمالی همچنین پیگیریها و هماهنگیهای لازم را از مبادی استانی در موارد مورد نیاز به عمل آورد.ند.

در دور جدید ملاقات عمومی مسئولان رودبار با حضور در بخشها به مشکلات، دغدغه ها و مسائل مردم و متقاضیان رسیدگی می کنند.

گفتنی است روزهای سه شنبه هر هفته ملاقات عمومی و مردمی در فرمانداری برگزار می گردد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی