پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398

‍ معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار: گردشگری مذهبی بر شاخصهای توسعه اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی اثرگذار است

نسخه چاپی بازدید: 77

علی اکبر پورعلی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار در نشست هماهنگی مراسم ۲۸ صفر گفت: گردشگری مذهبی بر شاخصهای توسعه اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی اثرگذار است.
وی بیان کرد: رودبار امامزاده های شاخصی چون شاه شهیدان خورگام، حنفیه بیورزین، حمزه(ع) لوشان، و طاهر رستم آباد است که چون نگینی در این شهرستان می درخشند.
پورعلی تاکید کرد: حضور مردم در کنار امامزاده ها باعث تقویت خُرده فرهنگ ها و خُرده فرهنگ ها باعث انسجام اجتماعی می شود.
وی ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیان کرد: ۱۳ آبان روز عزتمندی مردم ایران بود که وفاداری مردم به نظام ثابت شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار با تاکید بر با شکوهی هرچه بهتر مراسم ۲۸ صفر گفت: مراسم عزاداری ۲۸ صفر که پذیرای زائران بسیاری از سراسر کشور است با مشارکت ادارات برگزار خواهد شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی