پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398

فرماندار رودبار: برای مهار آفت مگس زیتون نخبگان و اساتید دانشگاه کمک کنند

نسخه چاپی بازدید: 132

اسماعیل میرغضنفری فرماندار رودبار در نشست بررسی آفت مگس زیتون گفت: برای مهار آفت مگس زیتون نخبگان و اساتید دانشگاه کمک کنند.
وی افزود: این آفت قرنطینه ای که اکنون بومی منطقه شده است به حاصل دسترنج باغداران زیتون رودبار آسیب می زند.
فرماندار گفت: اگر چه با اقدامات کارشناسی و نیز با عنایت خدا در نامساعد کردن شرایط جوی برای نشو و نمو مگس برخی مواقع آسیب آفت مگس زیتون کاهش می یابد اما راهکار اصولی و علمی و پایدار مورد نیاز است.
میرغضنفری همچنین گفت: بهتر است از تجارب دیگر کشورها در مهار آفت مگس زیتون استفاده کنیم.

دولت و ملت همدلی و همزبانی