شنبه 3 فروردین 1398

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداررودبار: بدون ارتقاء سرمایه اجتماعی نمی توان به کاهش آسیب ها اندیشید

نسخه چاپی بازدید: 101

علی اکبر پورعلی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رودبار در کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی این شهرستان گفت: بدون ارتقاء سرمایه اجتماعی نمی توان به کاهش آسیب ها اندیشید.
پورعلی افزود: تلاش کنیم ارزشها و هنجارهای اجتماعی و باورهای دینی در جرایم، تخلفات و ناهنجاریها مورد تهدید واقع نگردد و جامعه از آرامش روانی برخوردار گردد.
وی گفت: امنیت اجتماعی پاسداشت ارزشهای خاص صاحبان یک هویت خاص است همچنانکه در جامعه ما ارزشهای ایرانی اسلامی هویت ملی جامعه را می سازد.
پورعلی افزود: ضروری است ارکان اجتماعی ، سیاسی و امنیتی به حفظ و برقراری تعامل اجتماعی توجه کافی داشته باشند تا امنیت اجتماعی ارتقاء یابد
وی یادآور شد: اگر پیوندهای مذهبی، قومی، اندیشه ای، ملی، طبقاتی و سیاسی افراد یک ملت بیشتر گردد، امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می شود.
پورعلی گفت: برنامه های ارتقاء انضباط اجتماعی و قانونگرایی موازی با تلاشهای مقابله با بی نظمی و توجه کافی به ارزشها و هنجارهای دینی، ملی و جمعیتی در ارتقاء امنیت اجتماعی اثربخش خواهد بود.
وی همچنین از اعضاء نشست بویژه دانشگاهها، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست در مدت یک هفته با ترسیم آسیب های اجتماعی، هنجارها و ناهنجاریها، راهبرد رفع و یا کاهش این آسیبها را تبیین نمایند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی