شنبه 3 فروردین 1398

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رودبار بر غیردولتی و مردمی شدن کمک های مراسم اربعین تأکید کرد

نسخه چاپی بازدید: 109

علی اکبر پورعلی در دومین نشست هماهنگی اعزام زائرین اربعین حسینی(ع) شهرستان رودبار گفت: ضرورت دارد کمک های مراسم اربعین حسینی غیردولتی و مردمی باشد.
پورعلی افزود: مراسم اربعین حسینی به عنوان بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان نمایش اقتدار و شکوه جهان اسلام و شیعه است که در پس قرنها ندای لبیک یا حسین برای دفاع از آزادگی و عشق و شهادت سر می دهند.
وی گفت: دلدادگی عاشقان ابا عبدالله الحسین در شهرستان رودبار و استقبال همه ساله زائران این شهرستان موجب شده است چهار ستاد فرعی و 6 کارگروه هماهنگیهای مربوط به اعزام و پشتیبانی زائران را انجام دهند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خاطر نشان کرد: بخشداران مرکزی، رحمت آباد و بلوکات، عمارلو و خورگام به عنوان ستادهای فرعی و کمیته های امنیتی و انتظامی، مشارکت های مردمی و اسکان و تغذیه، اطلاع رسانی و مستندسازی، حمل و نقل و سوخت، فرهنگی و آموزشی و بهداشت، درمان و امداد هماهنگی، سازماندهی، برنامه ریزی و پشتیبانی مربوط به ستاد اربعین حسینی را در شهرستان رودبار انجام می دهند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی