شنبه 3 فروردین 1398

فرماندار رودبار در دیدار با کودکان کانون پرورش فکری رودبار: تربیت و پرورش امروز کودکان تضمین آینده ای سالم برای جامعه است

نسخه چاپی بازدید: 99

اسماعیل میرغضنفری فرماندار رودبار در دیدار با کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودبار گفت: تربیت و پرورش امروز کودکان به عنوان سرمایه های اجتماعی تضمین آینده ای سالم برای جامعه است.
وی افزود: لوح و ضمیر پاک و بی آلایش کودکان و فرزندانمان را با آموزش های سالم و مفید برای ظهرو بروز استعدادها و توانمندیهایشان بیارائیم تا اعتلاء و بالندگی همیشگی کشورمان را شاهد باشیم.
فرماندار گفت: اگر چه خانواده نقش اساسی و بنیادی در تربیت صحیح کودکان دارد اما متولیان امر هم باید با برنامه ریزی های کارا و اثر بخش و به کار گیری دانش سودمند نقش خود را در تربیت کودکان به خوبی ایفا نمایند.
میرغضنفری استفاده از تعالیم و آموزه های دینی و برنامه های پرنشاط را برای تربیت صحیح و آموزش کودکان مورد تاکید قرار داد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی