شنبه 3 فروردین 1398

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار: سازمانهای مردم نهاد در توسعه و بالندگی کشورها نقش مهمی دارند

نسخه چاپی بازدید: 159

علی اکبر پورعلی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار در نخستین نشست هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان رودبار: سازمان های مردم نهاد در توسعه و بالندگی کشورها نقش مهمی دارند به طوری که تقریبا" تمام طرحهای توسعه ای و تصمیماتی که در این جهت گرفته می شود بدون مشارکت مردم میسر نیست و یا اجرایی نمی شود.
وی افزود: مشارکت مفهوم تازه ای نیست و بشر همواره برای رفع نیازها و تحقق اهداف خود به آن روی آورده است به گونه ای که جهان امروز شاید تنها در پرتو مشارکت فعال تمام گروهها و اقشار مختلف مردم بتواند تنگناهای موجود را پشت سر بگذارد که این امر در کشورهای درحال توسعه که نیازمند توسعه سریع و پایدار هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رودبار ضمن برشمردن و تشریح ویژگیها و نقش موثر سازمانهای مردم نهاد در ابعاد مختلف، اولین فعالیت اجرایی نهاد جامعه مدنی در تصمیم گیریهای کشور را تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در اواخر دهه 70 عنوان کرد و اظهار داشت: پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید نیز رویکرد مثبتی که این دولت به نقش تاثیرگذار مردم در قالب تشکل ها داشت، اقدامات رو به رشدی در این حوزه انجام شد.
پورعلی گفت: دخیل کردن مردم در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای در قالب تشکلهای مردمی می تواند علاوه بر ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم و مسئولین، بازوی توانمندی نیز برای دولت باشد تا برنامه ها به شکل کاراتر و با سرعت تر به سمت توسعه و آبادانی کشور برود.
وی افزود: در این رابطه دولت ابتدا باید میزان سرمایه اجتماعی خود را به درستی اندازه گیری و آن را تقویت کند.
پورعلی در ادامه بر اهمیت سازمانهای مردم نهاد در ارتباط با نقش مشارکتی، خیرخواهانه، خدماتی و توانمندسازی، احقاق حقوق عامه و نیز حفظ و ارتقای سلامت وحتی کاهش و فقر و بی عدالتی در جامعه تاکید نمود.
وی سپس به ثبت و صدور مجوز قانونی برای حدود 12 سازمان مردم نهاد در سطح شهرستان در قالب موسسات خیریه، زیست محیطی و منابع طبیعی، مشاوره و سلامت وآموزشی و مهارتی اشاره و بیان داشت در سال 96 سه موسسه از این موسسات مجوز خود را از فرمانداری دریافت نموده اند.
وی افزود انتظار داریم مدیران و اعضای سمن ها با بهره گیری از ظرفیت های قانونی در چارچوب مقررات با همپوشانی و هم افزایی، با مدیران دستگاهها برای پیشبرد امور و رفع مشکلات و موانع در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و گزارش فعالیت ها و اقدامات مجموعه خود را مستمرا"به فرمانداری و دستگاههای مربوطه اعلام و هماهنگی لازم برای برگزاری مراسمات و فعالیتهای خود داشته باشند.
شایان ذکر است در این نشست هریک از مدیران سمن ها ضمن معرفی خود، گزارشی از اقدامات و فعالیت های سمن مربوطه را به جلسه ارائه کردند و مدیران دستگاهها نیز آمادگی خود را برای ارتباط مستمر و همکاری و تعامل هرچه بیشتر با مدیران سازمانهای مردم نهاد شهرستان در محورها و مناطق مختلف اعلام داشتند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی