شنبه 3 فروردین 1398

تاکید معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار در نشست مبارزه با مواد مخدر بر اهتمام دستگاهها در حوزه پیشگیری ، درمان و توانمند سازی

نسخه چاپی بازدید: 128

علی اکبر پورعلی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رودبار در سومین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبار اظهار داشت: تمام دستگاهها با جلب مشارکت گروههای مردم نهاد مرتبط در حوزه پیشگیری ، مقابله و درمان و صیانت و توانمندسازی، مسئولانه اهتمام لازم را داشته باشند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی