شنبه 3 فروردین 1398

ملاقات عمومی فرماندار رودبار

نسخه چاپی بازدید: 163

اسماعیل میرغضنفری فرماندار رودبار در ادامه ملاقات های عمومی فرمانداری، با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و جمعی از رؤسای ادارات و نهادها به در خواستها و مطالبات مراجعین رسیدگی کرد.
میرغضنفری در این دیدارها با شنیدن مشکلات و دغدغه های مردم، دستورات لازم را به مدیران ادارات حاضر در ملاقات عمومی جهت بررسی و رسیدگی و حل آن صادر کرد.
وی همچنین پیگیری و هماهنگی های لازم را از دیگر مبادی شهرستان و استان برای اجابت در خواستها و نیازهای مراجعین انجام داد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی