شنبه 4 خرداد 1398

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار با حضور در هفته نامه های نسیم جنگل و دیار زیتون و دیار یونس روز خبرنگار را به خبرنگاران آن تبریک گفت

نسخه چاپی بازدید: 239

علی اکبر پورعلی بمناسبت روز خبرنگار با حضور در هفته نامه های نسیم جنگل و دیار زیتون و دیار یونس و قدردانی از زحمات خبرنگاران و کارکنان، روز خبرنگار را به آنان تبریک گفت.

وی در این دیدارها گفت: خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان رودبار در عرصه آگاهی و امید با سلایق مختلف به یک هدف غایی که اعتلاء و پیشرفت و توسعه شهرستان است می اندیشند.

پورعلی افزود: خبرنگاران که با آگاهی بخشی به دنبال حقیقت و تعالی هستند می توانند اتاق مدیران را شیشه ای کنند.

پورعلی با بیان اینکه رسانه وظیفه خطیری دارد گفت: با تعامل و هم افزایی بر سه مدار ایمان، انصاف و اخلاق می توانیم به تعالی برسیم.

وی همچنین با بیان اینکه گستردگی و وسعت شهرستان رودبار که کار دستگاههای اداری را افزون تر کرده است و پیگیری محوری و نظارتی فرمانداری را نیز در همین راستا دارد گفت: به همین میزان هم کار خبرنگاران برای پوشش رخدادها و خدمات مضاعف شده است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی