چهارشنبه 3 بهمن 1397

فرماندار و نماینده رودبار با حضور در تحریریه خبر صدا و سیمای مرکز گیلان روز خبرنگار را تبریک گفتند

نسخه چاپی بازدید: 149

اسماعیل میرغضنفری فرماندار و منوچهر جمالی نماینده رودبار بمناسبت روز خبرنگار با حضور در تحریریه خبر صدا و سیمای مرکز گیلان و تبریک روز خبرنگار از زحمات خبرنگاران و مجموعه کارکنان آن بویژه در انعکاس اخبار و رویدادهای شهرستان رودبار قدردانی کردند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان هم در این دیدار حضور داشت.

دولت و ملت همدلی و همزبانی