شنبه 4 خرداد 1398

فرماندار رودبار با حضور بر مزار دو خبرنگار فقید این شهرستان و قرائت فاتحه برای آنان آمرزش الهی را مسألت کرد

نسخه چاپی بازدید: 188

اسماعیل میرغضنفری در روز خبرنگار با حضور در مزار مرحومان قدرت اله حکیمی و محمد مصطفوی از خبرنگاران فقید شهر منجیل، قرائت فاتحه و نثار گل برای آنان آمرزش و مغفرت الهی مسألت کرد.
وی با گرامی داشت یاد و خاطره این دو خبرنگار فقید گفت: سالها تلاش مرحوم حکیمی و نیز مصطفوی در پیگیری مشکلات و مطالبات مردم و خدمات انجام شده هیچ گاه از ذهنمان پاک نخواهد شد.
فرماندار گفت: در طول دوران خدمت گذشته خود شاهد بودم که مرحوم حکیمی در فعالیت های رسانه ای بسیار سختکوش و پرتلاش بودند و با امکانات محدود آن زمان بار سنگین انعکاس اخبار را به دوش می کشیدند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رودبار، شهردار منجیل و جمعی از خبرنگاران نیز فرماندار را همراهی کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی