چهارشنبه 3 بهمن 1397

دیدار و نشست مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری و سردبیر گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با فرماندار و نماینده رودبار

نسخه چاپی بازدید: 136

مرتضی عاطفی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان و کبری اجدادی سردبیر گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با که برای حضور در مراسم روز خبرنگار به رودبار آمده بودند با فرماندار و نماینده این شهرستان دیدار و به تبادل نظر در خصوص تولیدات و آثار خبری فاخر پرداختند.
در این دیدار معاونین سیاسی و اجتماعی، هماهنگی امور عمرانی و توسعه و برنامه ریزی فرمانداری رودبار هم حضور داشتند.
گفتنی است روابط عمومی فرمانداری رودبار رتبه نخست تولید اخبار را در تیرماه در بین فرمانداریهای گیلان کسب کرده است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی