شنبه 3 فروردین 1398

فرماندار رودبار از منطقه ییلاقی سلانسر رستم آباد بازدید کرد

نسخه چاپی بازدید: 173

اسماعیل میرغضنفری در این بازدید گفت: اهمیت ایجاد اشتغال و بهبود معیشت لزوم پیگیری جدی اجرای طرح های مرتبط را دو چندان کرده است.

 وی با بیان اینکه ییلاق سلانسر با داشتن ظرفیت های مطلوب جذب گردشگر زمینه اجرای طرح های اشتغالزایی بوم گردی را دارد گفت: برای حصول نتیجه و هدف مطلوب و فراهم ساختن زیرساختهای لازم اهتمام لازم را خواهد داشت.

میرغضنفری با اشاره به اقدام اولیه راهداری و حمل و نقل جاده ای برای راه ارتباطی منطقه، از ادارات متولی خواست با هم افزایی لازم کارهای مرتبط با رونق منطقه گردشگری سلانسر را در زمان بندی مشخص و معین انجام دهند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی