شنبه 3 فروردین 1398

بررسی میدانی پروژه آب رسانی به پنج قراء رودبار

نسخه چاپی بازدید: 171

در پی درخواست مردم از فرماندار رودبار در خصوص ادامه اجرای پروژه پنج قراء اسماعیل میرغضنفری به همراه بخشدار مرکزی از منطقه اجراء این پروژه بازدید کرد.

در این بازدید میدانی اسماعیل میرغضنفری با تاکید بر حل مشکل تامین آب باغات زیتون گفت: زیتون از محصولات استراتژیک رودبار است و کمک به بهبود شرایط تولید آن، به اقتصاد و معیشت این شهرستان کمک می کند.

وی افزود: گروه های کارشناسی ادارات متولی به صورت فنی و دقیق، موانع اجرای پروژه و راهکارهای تسریع در انجام آن را با حضور مسئولان و متولیان مرتبط در اسرع وقت بررسی و اعلام دارند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی