شنبه 3 فروردین 1398

فرماندار رودبار: مالیات به عنوان منبعی برای تامین درآمد دولت عامل اصلی در چرخه اقتصادی محسوب می گردد

نسخه چاپی بازدید: 189

اسماعیل میرغضنفری در دیدار رئیس و کارکنان امور مالیاتی این شهرستان با وی گفت: مالیات به عنوان منبعی برای تامین درآمد دولت، عامل اصلی در چرخه اقتصادی و توزیع صحیح درآمدها بین طبقات، گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی جامعه محسوب می گردد.

وی به تقدیر رئیس جمهوری از سازمان امور مالیاتی اشاره و افزود: رویکرد جلب رضایتمندی و عدالت محور بودن طرح جامع مالیاتی کشور و تلاش نیروهای انسانی متخصص و متعهد در نظام مالیاتی کشور افق روشنی را پیشروی نظام اقتصادی و برنامه ریزی گشوده است

میرغضنفری گفت: از آنجائیکه مودیان مالیاتی شریک سازمان در تامین درآمدهای مالیاتی هستند ضروری است با انصاف و عدالت با آنان برخورد شود که در این صورت مالیات با رضایت و عادلانه اخذ خواهد شد.

فرماندار همچنین مهم ترین ویژگی ارزش افزوده را جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده دانست و گفت: این نوع مالیات به تولید و اشتغال‌زایی، آموزش همگانی، ساخت جاده‌ها و بازسازی آن‌ها، سدسازی، ساخت و توسعه نیروگاه‌ها و شبکه‌های آبی، توسعه زیرساخت‌ها، سلامت و درمان و خدمات عمومی شهرداریها کمک می کند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی