پنجشنبه 21 آذر 1398

حضور سرزده فرماندار در شهرداری توتکابن

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/08/11 14:29 ویرایش : ‎1394/08/12 07:35 بازدید: 1452

سید محمد احمدی فرماندار رودبار بطور سرزده در شهرداری توتکابن حضور یافت و در گفتگو با شهردار و رئیس شورای این شهر مسائل و مشکلات شهری توتکابن را بررسی کرد.

احمدی با بیان اینکه توتکابن بعنوان مرکز بخش رحمت آباد و بلوکات و در مسیر قرار گرفتن آزاد راه رشت قزوین و بخش خورگام از اهمیت خاصی برخوردار است تأکید کرد : امیدواریم با برنامه ریزیها و تلاشهای مدیریت شهری و همکاری مردم این شهر در خور مردم باشد.

وی افزود : شهرداری توتکابن منابع در آمدی مناسبی را پیش بینی نماید تا هم خدمات شهری و زیباسازی مناسب این شهر و هم اجرای امور روزمره و هزینه های جاری آن به سهولت امکان پذیر باشد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی