پنجشنبه 21 آذر 1398

بازدید فرماندار از روستای استخرگاه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/08/11 14:28 ویرایش : ‎1394/08/12 07:35 بازدید: 1701

در پی رانش زمین که پس از بارش باران موجب واژگونی تیر برق در روستای استخرگاه بخش رحمت آباد و بلوکات گردید

، سید محمد احمدی فرماندار رودبار در منطقه حضور یافت و پس از بررسی ، دستورات و هماهنگیهای لازم را برای اصلاح و مرمت شبکه و برق دار کردن روستا صادر کرد. 

دولت و ملت همدلی و همزبانی