پنجشنبه 21 آذر 1398

آئین علم واچینی به عنوان یک سرمایه و میراث معنوی و فرهنگی باید حفظ و تقویت شود و تداوم یابد.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/15 13:32 بازدید: 1241

 

علیرضا انصاری معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رودبار در نشست هماهنگی مراسم علم واچینی شاه شهیدان اظهار کرد : باید به این آیین مذهبی که برخاسته از آموزه های رهایی بخش و سعادت بخش شیعه است ، بعنوان یک غنیمت و ظرفیت نگریست.

انصاری در خصوص کارکردهای این نوع مراسم ها بیان داشت : تقویت باورهای دینی و شناخت و معرفت نسبت به ائمه اطهار (ع) و اشاعه فرهنگ ظلم ستیزی و شکرگذاری درقبال نعمت های خداوند از اهم کارکردهای دینی این نوع مراسم ها و تقویت روحیه تعاون و یکپارچه سازی ، هم گرایی و ایجاد ثبات اجتماعی از کارکردهای اجتماعی آن است.

وی از دستگاههای فرهنگی و صاحب نظران وعالمان دینی خواست تا ازاین نوع مراسم ها مراقبت کندکه خدای ناکرده این نوع مراسم به انحراف و اعوجاج و افراط و تفریط آلوده نشود و هیچگونه سوء استفاده از این مراسم نشود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار در ادامه از همه محققان و پژوهشگران خواست درباره این مراسم ها ، نمادها ؛ علائم رنگها و اعمال این مراسم بیشتر تحقیق کنند چرا که ((علم)) در فرهنگ شیعی قداست خاصی دارد ونماد مظلومیت شیعه و روحیه ظلم ستیزی است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی