پنجشنبه 21 آذر 1398

بررسی وضعیت آسفالت خورگام و خانه بهداشت نوده

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/15 10:59 بازدید: 1401

سید محمد احمدی برای رسیدگی به مشکلات روستای ناش به خورگام رفته بود ، وضعیت آسفالت راههای این بخش و نیز بخش رحمت آباد وبلوکات را بررسی کرد.

احمدی با اشاره به تأکیدات استاندار به آسفالت منطقه در سفرهای قبلی ، در تماس با مدیران راه و شهرسازی استان تسریع در انجام تعهدات و بهبود کیفیت آسفالت را خواستار شد.

وی درادامه سفر به روستای ناش و بدون اطلاع قبلی از خانه بهداشت روستای نوده بازدید کرد.

احمدی در این بازدید در گفتگو با کارکنان این مرکز بهداشت وضعیت درمان و معالجه بیماران روستا و نحوه ویزیت پزشک منطقه را جویاشد.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی