پنجشنبه 21 آذر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/05/13 07:53 بازدید: 7023

دفتر فرماندار
تلفن : 01334623113
نمابر : 01334622140

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
تلفن : 01334622820
نمابر : 01334622140

دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن : 01334622820
نمابر : 01334622140

روابط عمومی
تلفکس : 01334625122

حراست
تلفکس : 01334625664

امور اداری و مالی
تلفکس : 01334624004

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفکس : 01334620015-01334621249

 

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی