پنجشنبه 21 آذر 1398

درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1394/05/14 11:12 بازدید: 2910

درباره بخش مرکزی

بخش مرکزی یکی از بخش‌های شهرستان رودبار در استان گیلان در شمال ایران است

تقسیمات کشوری

بخش مرکزی

شهرها:رودبار،منجیل،لوشان،رستم آباد

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان رودبار در سال ۱۳۹۰ جمعیت شهری(58578) وجمعیت روستایی(11310) نفر بوده است

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی