معرفی بخشدار عمارلو

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 19:48 ویرایش : ‎1397/03/31 10:22 بازدید: 3236

  

  محمدرضا لطفی شمامی

متولد ۱۳۵۷

کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

آموزگار و دبیر آموزش و پرورش رودبار( از سال ۸۲-۸۵)

کارشناس سیاسی و انتظامی بخشداری عمارلو(۸۵/۱/۱۵)

کارشناس سیاسی و اجتماعی بخشداری خورگام (۸۶/۱/۱۵)

سرپرستی بخشداری خورگام( از تاریخ ۸۹/۱/۷ بمدت ۱۵ ماه )

کارشناس سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رودبار از سال۱۳۹۰ -۱۳۹۶

بخشدار عمارلو از تاریخ ۹۶/۱۰/۶

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی