معرفی بخشدار عمارلو

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 19:48 ویرایش : ‎1398/05/17 08:35 بازدید: 3643

محمود تاجی
متولد: 1354 شهرستان رودبار
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی محیطی
مسئولیت ها و سوابق کاری:
دبیر مدارس اداره آموزش و پرورش عمارلو
مدیر مدارس اداره آموزش و پرورش عمارلو
کارشناس مسئول اداره آموزش وپرورش رودبار
عضو دو دوره شورای اسلامی روستای چهیش
بخشدار خورگام

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی