معرفی بخشداررحمت آبادوبلوکات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 09:34 ویرایش : ‎1397/10/27 13:25 بازدید: 3406

  

بخشدار رحمت آباد وبلوکات

آقای علیرضا جهانگرد

 

1.رئیس دفتر ۵ فرماندار

۲.مسئول روابط عمومی فرمانداری

۳،مسئول دفتر شهری و روستایی فرمانداری

۴.دبیر ستاد مدیریت بحران فرمانداری

۵،دبیر شورای هماهنگی ترافیک فرمانداری

۶،نماینده تام الاختیار فرماندار در کمسیون نظارت

۷.مسئول رسیدگی به شکایات فرمانداری

۸.مسئول هدفمند سازی یارانه ها در فرمانداری

۹.دبیر شورای کشاورزی ، تنظیم بازار ، تعزیرات حکومتی و ...

۱۰/دبیر تعزیرات آرد و نان شهرستان رودبار

۱۱.مسئولیت پیگیری تمامی امورات مرتبط با معادن شهرستان

۱۲.سرپرست معاونت امور عمرانی فرمانداری

 

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی