معرفی بخشداررحمت آبادوبلوکات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 09:34 ویرایش : ‎1394/07/13 13:36 بازدید: 2706

  بخشدار رحمت آباد وبلوکات

بخشدار رحمت آباد وبلوکات

آقای شهرام پیراندرخ


متولد  1357شهرستان رودبار  ودارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشدجغرافیای برنامه ریزی روستایی است
خلاصه سوابق اجرایی ومدیریتی
 
فرمانداری رودبار  کارشناس روابط عمومی
مسئول دفتر فرماندار

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی