درباره بخش رحمت آبادوبلوکات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 09:29 ویرایش : ‎1394/05/14 12:03 بازدید: 3062

بخش رحمت‌آباد و بلوکات یکی از بخش‌های شهرستان رودبار در استان گیلان در شمال ایران است

تقسیمات کشوری

بخش رحمت‌آباد و بلوکات

شهرها:توتکابن

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش رحمت‌آباد و بلوکات شهرستان رودبار در سال 1390 برابر با   15878نفر بوده است

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی