معرفی بخشدار خورگام

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 19:34 ویرایش : ‎1394/07/13 13:39 بازدید: 2464

  بخشدار خورگام

 

بخشدار خورگام

آقای محمود تاجی


متولد  1354   شهرستان رودبار  ودارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی محیطی است


خلاصه سوابق اجرایی ومدیریتی

مدیر مدرسه بخش عمارلو

دبیر آموزش پرورش بخش عمارلو

کارشناس مسئول اداره آموزش وپرورش رودبار

بخشدار خورگام

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی