معرفی بخشدار خورگام

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 19:34 ویرایش : ‎1397/03/30 08:43 بازدید: 3126

  بخشدار خورگام

 

محمود تاجی

متولد  1354   شهرستان رودبار  ودارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی محیطی است

خلاصه سوابق اجرایی ومدیریتی

مدیر مدرسه بخش عمارلو

دبیر آموزش پرورش بخش عمارلو

کارشناس مسئول اداره آموزش وپرورش رودبار

بخشدار خورگام

 

 

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی